1. Aşama Sonuçları

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması 1.Aşama Sonuçları

 31 Mayıs 2017

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Şehir 2023” vizyonu çalışmaları kapsamında Bankamız tarafından düzenlenen, özlenen mahalle kavramının modern çağın gerekleriyle harmanlanarak tanımlanacağı Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması’nın 1. Aşama Değerlendirme Toplantısı 27 Mayıs 2017 tarihinde danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportör ve raportör yardımcılarının katılımıyla İller Bankası A.Ş. Macunköy Sosyal ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilmiştir.

Yarışmanın 1. Aşamasına katılmak üzere yarışma raportörlüğüne 111 adet proje teslim edilmiştir. Söz konusu jüri toplantısında projeler üzerinde jüri üyeleri uzun oturumlar boyunca değerlendirmeler yapmışlardır. Değerli fikir ve tasarımların yer aldığının görüldüğü projeler arasından jürinin uygun bulduğu 8 proje, yarışmanın 2. Aşamasına geçmeye hak kazanmıştır. Kazanan yarışmacılara, projelerine ilişkin hazırlanmış olan jüri raporu, adres zarfı içinde belirttikleri posta adreslerine gönderilecektir. 2. Aşamaya geçmeye hak kazanan yarışmacılar projelerini en geç 15 Ağustos 2017 tarihine kadar yarışma raportörlüğüne teslim edeceklerdir. 2.aşama ile ilgili sorular en geç 28 Haziran 2017 tarihine kadar mahalletasarim@ilbank.gov.tr adresine yazılı olarak gönderilecektir. 2.aşama projelerin değerlendirilmesi de yapılarak yarışmanın nihai sonucu 22 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

İlgili yönetmeliğin 37. maddesine uygun şekilde, ilk aşamadaki jüri değerlendirme tutanakları ve elenen projelerle ilgili raporlar, ikinci aşama sonunda proje sahiplerine gönderilecektir.

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması’na katılan tüm yarışmacılara gösterdikleri ilgi ve hazırladıkları birbirinden değerli fikir ve tasarımları için teşekkür ederiz. Yarışmanın 2. Aşamasına katılmaya hak kazanan proje sahiplerini tebrik eder, 2.aşama için yapacakları çalışmalarda kendilerine başarılar dileriz.