Yarışma

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 15 Mart 2017
1.aşama sorular için son gün 05 Nisan 2017
1.aşama cevapların İlanı 07 Nisan 2017
1.Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00
Jüri Toplanma Tarihi 27 Mayıs 2017
1.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi 31 Mayıs 2017
   
2.Aşama Başlangıç Tarihi 05 Haziran 2017
2.Aşama sorular için son gün 28 Haziran 2017
2.Aşama için cevapların ilanı 30 Haziran 2017
2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve saati 15 Ağustos 2017 Saat 17.00
Jüri Toplanma Tarihi 18 Ağustos 2017
2.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi  22 Ağustos 2017
   
Sergi ve kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır.